Σήμερα δεν υπάρχει χώρος στο τραμπολίνο για τον Γεώργιο,
δεκάδες και δεκάδες αγόρια και κορίτσια το συνωστίζουν πέρα ​​για πέρα. […]
Ο Γεώργιος θα πρέπει να επιστρέψει το απόγευμα για να βουτήξει.

Today there is no room on the trampoline for Georgios,
dozens and dozens of boys and girls crowd it beyond belief. […]
Georgios will have to return in the afternoon to dive.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ E-BOOK
DOWNLOAD AND SHARE FREE E-BOOK